ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ОРІЄНТУВАННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ ЗАСОБАМИ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Олег Легкий Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
  • Владислава Курінна Інститут спеціальної педагогіки НАПН України

DOI:

https://doi.org/10.33189/epsn.v1i18.179

Ключові слова:

соціально-побутове орієнтування, ігрова діяльність, дошкільники з порушенням зору

Анотація

У статті розглядаються питання процесу формування навичок соціально-побутового орієнтування дошкільниками з порушенням зору, формування пізнавального інтересу до навколишнього світу дошкільниками з порушенням зору, розвитку пізнавальних процесів дітей дошкільного віку: розвиток соціальної активності, формування предметних уявлень, формування навичок самообслуговування, формування уявлень дитини про своє фізичне «Я», формування уявлень про господарсько-побутову діяльність.

Кожен напрямок вирішує свої специфічні завдання, що визначають їх наступний зміст: соціальна активність, предметні уявлення, самообслуговування, дитині про саму себе, господарсько-побутова діяльність.

Навчання дошкільників з порушеннями зору соціально-побутовому орієнтуванню припускає не лише формування знань, умінь і навичок соціально-побутового орієнтування, але й створення умов до попередження прояву небажаних якостей особистості, таких як несамостійність, стан безпорадності, негативне й індиферентне ставлення до побутового й іншого видів діяльності.

Метою даної статті є висвітлення напрямків роботи з формування навичок соціально-побутового орієнтування у дошкільників з порушенням зору та ефективне використання засобів ігрової діяльності для оволодіння основними вміннями та навичками.

Основними дидактичними засобами в процесі формування знань, умінь і навичок із соціально-побутового орієнтування у дітей з порушеннями зору служать наочні засоби навчання, що є джерелом формування конкретних уявлень, матеріальною основою образного мислення, засобом попередження вербалізму в них.

На корекційних заняттях по соціально-побутовому орієнтуванню можуть використовуватися наступні методи: наочні (демонстрація, спостереження, показ способів дій), практичні (предметно-практичні дії), словесні (пояснення, бесіда), ігрові (дидактичні, сюжетно-рольові ігри, ігрові персонажі), методи емоційного стимулювання (позитивне ставлення, заохочення, ситуація успіху).

Результатом роботи з формування соціально-побутових знань та вмінь у дошкільників з порушенням зору засобами ігрової діяльності є формування у них соціальних та життєвих компетенцій, що сприяють максимальному розвиткові особистості, задоволенню освітніх і творчих потреб кожної дитини.

Отже, важливе місце в процесі формування соціально-побутових знань, умінь і навичок у дітей з порушеннями зору займають ігри (дидактичні, сюжетно-рольові). У грі формуються всі сторони особистості дитини, відбуваються позитивні зміни в її психіці. Цим пояснюються величезні виховні можливості гри, що сприяють соціалізації дошкільників з порушенням зору.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-20

Як цитувати

Легкий, О., & Курінна, В. (2023). ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ОРІЄНТУВАННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ ЗАСОБАМИ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови., 1(18), 75-89. https://doi.org/10.33189/epsn.v1i18.179