Редакційний штат

Засенко В’ячеслав Васильович (Україна), доктор педагогічних наук, професор, -
головний редактор;
Прохоренко Леся Іванівна (Україна), доктор психологічних наук, старший науковий
співробітник, - заступник головного редактора;
Душка Алла Луківна (Україна), доктор психологічних наук, старший науковий
співробітник;
Кобильченко Вадим Володимирович (Україна), доктор психологічних наук,
старший науковий співробітник;
Луньов Віталій Євгенійович, кандидат педагогічних наук, доцент;
Мамічева Олена Володимирівна,доктор психологічних наук, професор;
Нечипоренко Валентина Василівна (Україна), доктор педагогічних наук, професор;
Панок Віталій Григорович (Україна), доктор психологічних наук, професор;
Супрун Микола Олексійович (Україна), доктор педагогічних наук, професор;
Форостян Ольга Іванівна (Україна), доктор педагогічних наук, професор;
Ванчова Аліца (Словаччина), доктор педагогічних наук, професор;
Гарчарікова Тереза (Словаччина), доктор філософії, доцент.
Шевченко Володимир Миколайович (Україна), доктор педагогічних наук, старший
науковий співробітник, - відповідальний редактор.