Редакційний штат

Прохоренко Леся Іванівна (Україна), доктор психологічних наук, професор, директор Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, 0000-0001-5037-0550, lesya-prohor@ukr.net – головний редактор

Засенко В’ячеслав Васильович (Україна), доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік), радник директора Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, 0000-0003-0325-4578, V.V.Zasenko@gmail.com –заступник головного редактора

Ванчова Аліца (Словаччина), доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту спеціальної педагогіки, Педагогічний факультет, Університет Каменського (Братислава, Словаччина), 0000-0001-6885-4166, pdf.sekretariat.ksped@uniba.sk 

Гарчарікова Терезія (Словаччина), доктор філософії, доцент, завідувач кафедри спеціальної освіти Інституту спеціальної педагогіки, Педагогічний факультет, Університет Каменського (Братислава, Словаччина), 0000-0002-9749-9754, harcarikova@fedu.uniba.sk

Душка Алла Луківна (Україна), доктор психологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами, Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, 0000-0003-0805-7813, a0509999100@gmail.com

Кобильченко Вадим Володимирович (Україна), доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу освіти дітей з порушеннями зору Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, 0000-0002-7717-5090,vadimvk@ukr.net

Кульбіда Світлана Вікторівна (Україна), доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу навчання жестової мови Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, 0000-0002-0194-3495, svk5554@gmail.com

Луньов Віталій Євгенійович (Україна), кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри загальної і медичної психології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, провідний науковий співробітник лабораторії психології навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 0000-0002-7085-8454, lunyov_vitaliy@ukr.net

Нечипоренко Валентина Василівна (Україна), доктор педагогічних наук, професор, ректор, комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, 0000-0001-9183-442X, khnnra.zp.ua

Омельченко Ірина Миколаївна (Україна), доктор психологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами, Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, 0000-0002-4698-0273, iraomel210781@ukr.net

Панок Віталій Григорович (Україна), доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України, 0000-0003-1421-0554, panokvitaly@ukr.net

Соколова Ганна Борисівна (Україна), доктор психологічних наук, професор, професор кафедри дефектології та фізичної реабілітації, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», 0000-0002-9913-1814, absokolova@ukr.net

Супрун Микола Олексійович (Україна), доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри практичної психології, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 0000-0002-4198-9527, suprun62@ukr.net

Форостян Ольга Іванівна (Україна), доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дефектології та фізичної реабілітації Університету Ушинського, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського», 0000-0001-6084-2160, forostan@ukr.net

 

Рапіна Лідія Анатоліївна (Україна), науковий співробітник відділу психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України,  publications@spp.org.ua – технічний редактор