МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ДОСЛІДНИЦЬКА ДИСЦИПЛІНА В НАВЧАННІ АСПІРАНТІВ У ГАЛУЗІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Юлія Рібцун Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України

DOI:

https://doi.org/10.33189/epsn.v1i19.194

Ключові слова:

спеціальна освіта, освітня програма, менеджмент проектної діяльності

Анотація

Стаття присвячена темі підготовки наукових кадрів, що забезпечує формування позитивного іміджу України у світі, підкреслює значущість наукових досягнень для поступального зростання рівня сучасного життя. Метою статті є висвітлення актуальності розробленої робочої програми навчальної дисципліни «Менеджмент проектної діяльності» як важливої складової цілісної освітньої програми підготовки докторів філософії. Викладення матеріалу статті пов’язано з використанням теоретичних методів проблемно-цільового, логіко-системного і структурно-функціонального аналізу, а також конкретно-пошукових методів − синтезу, актуалізації літературних джерел, методів моделювання, прогнозування та узагальнення. В рамках освітніх програм «Спеціальна педагогіка» та «Спеціальна психологія» було створено робочу програму вибіркової навчальної дисципліни «Менеджмент проектної діяльності» (напрям підготовки 01 Освіта, 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 016 Спеціальна освіта, 053 Психологія, відділ аспірантури і докторантури).

Із навчальною дисципліною «Менеджмент проектної діяльності» аспіранти знайомляться на першому курсі, отримуючи знання під час лекцій, практичних занять, самостійних робіт, індивідуальних консультацій тощо (30 год.). Метою навчальної дисципліни є кваліфікована допомога аспірантам у педагогічній підтримці оволодіння вміннями та знаннями, що забезпечують ефективну реалізацію на інноваційних засадах проектної діяльності у професійній та науковій сферах. Оцінювання рівня знань здобувачів здійснюється шляхом поточного та підсумкового контролю у вигляді виконання письмових робіт, зокрема проведення тестування як однієї з форм складання диференційованого заліку.

Методичним забезпеченням курсу є авторські матеріали, розроблені викладачем, зокрема конспекти лекцій, презентаційні матеріали до теоретичного викладу матеріалу, методичні вказівки та рекомендації, у т. ч. й на сайті Електронної бібліотеки НАПН України, індивідуальні завдання, кейс ситуаційних завдань. Сучасність вимагає від наукового співтовариства розроблення актуальних різновекторних наукових досліджень, тобто започаткування освітніх реформ, ефективного продумування управління, організації, планування, моніторингу та контролю проектів, а отже здійснення менеджменту проектної діяльності.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-01

Як цитувати

Рібцун, Ю. (2021). МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ДОСЛІДНИЦЬКА ДИСЦИПЛІНА В НАВЧАННІ АСПІРАНТІВ У ГАЛУЗІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ. Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови., 1(19), 111-128. https://doi.org/10.33189/epsn.v1i19.194