ПЕДАГОГІЧНА ДОПОМОГА ДІТЯМ РАННЬОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ

Автор(и)

  • Валентина Жук

Ключові слова:

порушення слуху; глухі діти; діти зі зниженим слухом; діти з кохлеарними імплантами; рання допомога

Анотація

Мета представленого у статті дослідження – розглянути актуальні підходи щодо ранньої допомоги дітям з порушеннями слуху, визначити напрями та окремі умови їх реалізації.

Для її досягнення використано такі методи: аналіз літературних джерел та нормативних документів, вивчення та узагальнення практичного досвіду.

Виявлено, що рання допомога дітям з порушеннями слуху будується на засадах міждисциплінарності, сімейноцентрованості та багатовекторності, реалізується не лише через навчання дітей, а, перш за все, через навчання батьків. Визначено основну мету, напрями та ефективні форми навчання.

Напрями педагогічної допомоги дітям раннього віку з порушеннями слуху охоплюють різні вектори діяльності та впливу на основні лінії розвитку дитини. Серед них: педагогічна діагностика реакцій на акустичні подразники, комунікативних намірів та способів їх реалізації, способів взаємодії, адаптація до слухових апаратів та кохлеарних імплантів, розширення кола акустичних вражень, розвиток немовленнєвого та мовленнєвого слуху, моторики (дрібної, артикуляційної), психічних функцій (сприймання, пам'яті, мислення, уваги, уяви), емоційної та вольової сфер, формування комунікативних, соціальних навичок та навичок взаємодії, предметної та ігрової діяльності, сприймання і розуміння мовлення, розширення пасивного та активного словникового запасу та ін.

Практичне значення результатів дослідження полягає у тому, що вони можуть бути використані для розроблення системи раннього втручання та визначення змісту програм ранньої допомоги.

Рання педагогічна допомога дітям з порушеннями слуху реалізується через навчання батьків, спеціальні заняття та під час повсякденного спілкування, має спрямування не на формування окремих навичок, а на попередження обмежень функціонування дитини в цілому. Одним з важливих принципів ранньої допомоги є взаємодія фахівців і батьків, яка вибудовується у межах партнерської моделі, на відміну від експертної, що донедавна була найбільш розповсюдженою.

Актуальними залишаються розроблення основних принципів та положень для організації ранньої допомоги дітям з порушеннями слуху в Україні на міжвідомчій основі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-05