КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ШКОЛЯРІВ З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • Ганна Блеч

Ключові слова:

Діти з порушеннями інтелектуального розвитку; компетентнісний підхід; ключові, предметні компетентності.

Анотація

У статті обумовлюється актуальність застосування компетентнісного підходу в процесі навчання, що є одним із засобів реалізації завдань, які ставить перед учителями сучасне суспільство. На зміну знанням, вмінням та навичкам приходить поняття компетентності. Отже, кожен навчальний предмет має великий потенціал для розвитку ключових компетентностей дітей.

Метою даної статті є розгляд питання компетентнісного підходу до формування змісту мовно-літературної галузі у навчанні молодших школярів з інтелектуальними порушеннями та навчального предмета «Українська мова», який спроможний забезпечити формування і розвиток ключових, предметних компетентностей, а також життєвої компетентності як здатності застосовувати набуті знання, уміння, навички у практичній життєдіяльності.

Впровадження компетентнісного підходу у школі є одним із важливих концептуальних положень оновлення змісту та якості освіти. Це, в свою чергу, зумовлює перегляд змістового забезпечення освіти дітей з інтелектуальними порушеннями, наповнення умов її реалізації. У статті описані спеціальні та методичні принципи навчання, що лягли в основу наукового обґрунтування змісту мовно-літературної галузі для навчання школярів з інтелектуальними порушеннями.

Наведені умови комплексного забезпечення усіх складових навчального процесу, які забезпечують успішну реалізацію компетентнісного підходу у навчанні школярів української мови. В основу змісту освіти дітей з інтелектуальними порушеннями покладено ідею максимально можливого їхнього соціального, психічного і фізичного розвитку; корекцію їх пізнавальної, емоційної та вольової сфер з метою формування такого типу людини, яка позитивно ставиться до соціальних цінностей, інших людей та до самої себе і здатна до самокерованої поведінки, самостійної діяльності у доступних для неї сферах. Компетентнісний підхід до навчання забезпечує право кожного учня на індивідуальний розвиток з урахуванням його пізнавальних можливостей. При цьому варто орієнтуватися на зону ближнього розвитку учня, тобто на його потенційні можливості, які реалізуються на даний час завдяки різним видам педагогічної зовнішньої допомоги, а в подальшому стануть надбанням самостійної життєдіяльності дитини.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-05