МЕТОДИЧНА СИСТЕМА ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • Олена Чеботарьова Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України

DOI:

https://doi.org/10.33189/epsn.v1i21.217

Ключові слова:

методична система трудового навчання, учні з порушеннями інтелектуального розвитку, етапи трудової підготовки, трудова компетентність

Анотація

У статті розкривається актуальність проблеми забезпечення цілісної безперервної методичної системи трудового навчання учнів з порушеннями інтелектуального розвитку у закладах освіти. Акцентується увага на визначенні готовності учнів з порушеннями інтелекту до трудової діяльності, яка набуває особливого значення у контексті їхньої соціалізації, адаптації та інтеграції у суспільство. Трудове навчання розглянуто як необхідну умову особистісного становлення дітей з порушеннями інтелектуального розвитку та підготовки до самостійної життєдіяльності у соціумі.

Представлено обґрунтовану методичну систему трудового навчання дітей з порушеннями інтелектуального розвитку, яка спирається на сучасні підходи до теорії і практики трудового навчання учнів та враховує освітні новації концепції Нової української школи. Охарактеризовано авторську модель методичної системи трудового навчання учнів з порушеннями інтелекту, що вибудовувалась у результаті узгодженого поєднання освітніх цілей навчання, змісту, методів, засобів і форм організації, технологій, і передбачає такі складові: цільовий, методологічний, організаційно-педагогічний, змістово-процесуальний, результативний блоки. При цьому цільовий блок обґрунтовано провідними тенденціями розвитку сучасної освіти, що зумовило формулювання мети й завдань; методологічний забезпечено філософським, загальнопедагогічним, дидактико-методичним рівнями; організаційно-педагогічний містить педагогічні умови для забезпечення ефективного процесу корекційно спрямованого трудового навчання учнів в умовах спеціального закладу з метою трудової підготовки школярів до предметно-практичної та професійно-трудової діяльності. Змістово-процесуальний блок є важливою основою експериментальної моделі, що реалізовано в навчальних програмах, підручниках, навчально-методичних посібниках на основі реалізації цілісної поетапної педагогічної технології трудового навчання із застосуванням системи загальнопедагогічних і спеціальних методів навчальної взаємодії вчителя та учнів. Результативним блоком передбачено комплексне оцінювання навчальних досягнень учнів на кожному етапі трудового навчання, виконання систематичного моніторингу успішності школярів та визначення ефективності впливу розробленої системи.

Встановлено, що ефективність та повнота реалізації методичної системи трудового навчання учнів залежить від урахування педагогічних основ її забезпечення: змісту етапів трудового навчання, показників розвитку та очікуваних результатів на кожному з них; особливостей розвитку дітей, предмета впливу; добору адекватних зазначеному процесові педагогічних засобів – змісту, методики, організаційних форм. Акцентується увага на перспективі подальшого дослідження з окресленої проблематики.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-16

Як цитувати

Чеботарьова, О. (2022). МЕТОДИЧНА СИСТЕМА ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ. Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови., 1(21), 143-158. https://doi.org/10.33189/epsn.v1i21.217