СТРАТЕГІЇ ПОДОЛАННЯ ТРУДНОЩІВ У ПИСЕМНІЙ ПРОДУКЦІЇ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО СЕРЕДОВИЩА

Автор(и)

  • Валентина Ільяна Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
  • Тетяна Хомик Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33189/epsn.v1i21.211

Ключові слова:

писемне мовлення, труднощі, молодші школярі, порушення інтелектуального розвитку, інклюзивне середовище, попередження, стратегія

Анотація

Статтю присвячено висвітленню проблеми порушень писемного мовлення у молодших школярів з порушеннями інтелектуального розвитку та актуальних стратегій їх подолання в умовах інклюзивного середовища.

У статті репрезентовано теоретичний аналіз джерельної бази, який засвідчує особливості загального розвитку дітей з інтелектуальними труднощами як наслідок раннього ураження центральної нервової системи. Зокрема, дана специфіка стосується й формування мовленнєвої функції як в усній (говоріння, аудіювання), так і в писемній (читання та письмо) її формах. Констатовано, що найпоширенішими видами труднощів в оволодінні та використанні навичок писемного мовлення означеною категорією учнів в межах початкової школи є: стійкі помилки під час письма та читання; труднощі в опануванні зазначених навичок й умінь; порушення функцій та операцій, які виступають передумовами опанування писемного мовлення (звуковий аналіз та синтез; звуко-буквенний гнозис; зв’язок між звуком/буквою та мовленнєвою пам’яттю; мовний аналіз й синтез; фонематичні процеси та ін.); труднощі у відтворенні літер на аркуші паперу або написанні їх елементів; різний кут нахилу букв, вихід за поля або рядок; додавання зайвих літер або відсутність потрібних при написанні або читанні слів; труднощі у написанні тексту чи переказі; труднощі у читанні слів відповідно рядка, перескакування з рядка в рядок; недочитування слова, фрази; нерозуміння змісту написаного чи прочитаного тексту тощо. Визначеним порушенням притаманний різний ступіть прояву, який залежить від ступеня тяжкості інтелектуальних труднощів учнів: від наявних стійких аграматизмів в реалізації писемної продукції до повної нездатності в оволодінні навичками письма й читання.

Відповідно до означених порушень автори презентують стратегію надання необхідної підтримки молодшим школярам з порушеннями інтелектуального розвитку в умовах інклюзивного середовища. Вона представлена системою заходів, що спрямовані на подолання розладів писемного мовлення, з одного боку (І блок), та надання підтримки безпосередньо на уроках, які вимагають використання навичок читання та письма – з другого (ІІ блок). Наведено приклади корекційно-розвиткових завдань, де продемонстровано роботу за представленими напрямами та розкрито різні види допомоги з метою мінімізації утруднень в освітньому процесі із залученням асистента вчителя.

Представлені результати дослідження дали змогу дійти висновку про те, що підвищення рівня опанування означених навичок учнями з порушеннями інтелектуального розвитку в межах початкової ланки освіти в умовах інклюзивного навчання можливе за рахунок реалізації розробленої авторами стратегії корекційного впливу разом із спеціальною допомогою під час навчання.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-16

Як цитувати

Ільяна, В., & Хомик, Т. (2022). СТРАТЕГІЇ ПОДОЛАННЯ ТРУДНОЩІВ У ПИСЕМНІЙ ПРОДУКЦІЇ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО СЕРЕДОВИЩА. Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови., 1(21), 42-57. https://doi.org/10.33189/epsn.v1i21.211