Про журнал

Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови - науково-методичний збірник, провідне українське наукове, методичне, інформаційне видання у галузях спеціальної педагогіки та психології. Збірник виходить 2 рази на рік.

Ми публікуємо оригінальні авторські статті, присвячені проблемам розвитку дітей з особливими освітніми потребами: результати наукових досліджень та сучасні практичні розробки.

Тематика статей – діагностика, навчання, виховання, розвиток, психологічний супровід, реабілітація дітей з особливими освітніми потребами: зокрема глухих, зі зниженим слухом, сліпих, слабозорих, з тяжкими порушеннями мовлення, затримкою психічного розвитку, порушеннями інтелекту, опорно-рухового апарату, розладами спектру аутизму тощо

Наше основне завдання – бути для авторів та читачів провідником в світовий науковий інформаційний простір. Тому ми дбаємо про дотримання світових стандартів якості та академічної доброчесності, піклуємось про входження та індексацію збірника у вітчизняних та міжнародних електронних бібліотеках, каталогах і наукометричних базах.

Збірник наукових праць заснований 2000 року та раніше видавався під назвою «Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі» (2000-2009). Сучасну назву «Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови» (‘Education of Persons with Special Needs: Ways of Development’) журнал отримав 2009 року.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ № 24744-14684 ПР від 23.03.2021 р.

Аудиторія збірника - науковці, викладачі, аспіранти й студенти; спеціалісти ІРЦ, корекційні педагоги, методисти, психологи і соціальні педагоги закладів із спеціальною та інклюзивною формами навчання; батьки дітей з особливими освітніми потребами.

ПУБЛІКАЦІЙНА ПОЛІТИКА
Редакція збірника наукових праць дотримується сучасних етичних стандартів щодо публікацій, що сприяє підвищенню їхньої якості й зростанню довіри з боку суспільства до результатів наукових пошуків.

Під час підготовки рукописів авторам необхідно уникати:

- фабрикацій та фальсифікацій даних (видумування чи перекручування отриманих результатів дослідження);

- плагіату (запозичення ідей, даних і матеріалів третіх осіб без вказівки на їхнього автора);

- неоригінальності (повторного опублікування одних і тих же статей, результатів дослідження, ідей тощо);

- сумнівності авторства (всі зазначені у публікації автори повинні зробити значний науковий внесок у дослідження, описане в рукописі).

Подаючи статтю на розгляд до збірника «Особлива дитина: навчання і виховання», автори автоматично підтверджують, що:

- стаття є оригінальною, не була раніше ніде опублікована та не знаходиться на розгляді до публікації у іншому виданні (публікація статті в більш ніж в одному журналі може зашкодити репутації авторів і журналів);

- стаття не містить відомості, заборонені до опублікування згідно чинного законодавства України;

- мають усі права на статтю та згоду співавторів на її опублікування;

- авторські права на статтю раніше не передавались та не будуть передаватись у майбутньому третім особам;

- у статті не порушено права інтелектуальної власності інших осіб, за виключенням цитування, що не перевищує 15% від загального обсягу статті.

Подаючи статтю на розгляд до збірника «Особлива дитина: навчання і виховання», автори автоматично надають право видавцю на:

- опублікування твору, його поширення та розміщення у вітчизняних та міжнародних електронних бібліотеках, каталогах й наукометричних базах;

- внесення редакторських та коректорських правок, що не порушують змісту статті;

- використання інформації про авторів та статтю (ПІБ, ел.пошта, місце роботи авторів, анотація, ключові слова список використаних джерел, тощо) шляхом розміщення в різних каталогах, базах даних та інформаційних системах;

Автори погоджуються з політикою видання щодо неможливості відкликання власної публікації, яка прийнята до розгляду.

ПОЛІТИКА РЕЦЕНЗУВАННЯ

Видання дотримується політики подвійного сліпого рецензування, що передбачає анонімне (як стосовно автора, так і рецензента) оцінювання статті кваліфікованим незалежним експертом у відповідній галузі.

Процедуру рецензування проходять наукові статті, оформлені у відповідності до «Керівництва для авторів».

Процедура рецензування

Статті надається реєстраційний код та вилучаються відомості про автора(-ів).

Реєстраційний код статті надсилається авторові.

Закодована стаття та форма рецензента надсилається фахівцю (члену редколегії, відповідальному за науковий напрям по темі статті, або зовнішньому рецензентові). До зовнішнього рецензування залучаються вітчизняні та закордонні фахівці, що мають наукові праці із заявленої у статті проблематики. Зовнішній рецензент, як правило, вибирається з урахуванням його поточного завантаження та згоди.

Рецензент, що одержав закодовану статтю, заповнює форму рецензента і визначає одну з наступних опцій:

-рекомендувати статтю до публікації;

-рекомендувати до публікації з доопрацюванням;

-не рекомендувати до публікації.

У разі рекомендації до публікації з доопрацюванням чи не рекомендування до друку авторові буде надіслано письмову аргументацію рецензента.

Статті, які було рекомендовано до опублікування з доопрацюванням, мають пройти повторне рецензування. У випадку повторного негативного результату рецензування стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду.

Редакція не вступає в дискусію з авторами відхилених статей.

Термін рецензування в середньому складає від 1 до 2 місяців з моменту отримання статті оформленої відповідно до «Керівництва для авторів».

Статті рубрики “Від редакції” та статті інформаційного характеру не рецензуються.

 

Заява про конфіденційність

Імена та адреси електронної пошти, введені на цьому веб-сайті, використовуватимуться виключно для зазначених цілей цього збірника і не будуть доступні для будь-яких інших цілей або для третіх сторін.